aktualizováno: 22.06.2024 09:31:35 

ASOCIACE RADOST

Vznik

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov
 
Profil organizace – zapsaný spolek (dříve - občanské sdružení)
 
Historie: Po revoluci a následném rozpadu vše sdružujícího Svazu invalidů hledali rodiče zdravotně postižených dětí nějakou alternativu, kde by čerpali energii pro překonání těžkého údělu celé rodiny.
Vznikla bezejmenná skupina rodičů, která se scházela na nejrůznějších místech od kasáren až po fary. V roce 1991 byl v Praze založen přípravný výbor, kde se již podíleli naši rodiče na založení úzce vymezené organizace, která by hájila jejich zájmy. Tak vznikla celorepubliková organizace „Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR“, která sdružovala okresní kluby, jež měly od začátku sice společné stanovy, ale jinak zcela plnou právní subjektivitu.
 
Poslání: Klub sdružuje celé rodiny s různě těžce zdravotně postiženými dětmi a jejich přátele. Pořádá pro ně celoročně společné akce. Prohlubuje kontakty mezi rodinami. Dochází zde k výměně informací o svých postižených dětech. Aktivity splňují i charakter integrační, neboť na akcích se poznávají postižené děti se zdravými a to nejen se sourozenci. Další funkce pro děti jsou - upevnění zdraví a mysli a to zaměřením na sportovní činnost formou cvičení, plavání, vycházek. Dále se jedná o podpůrnou pomoc při regeneraci organizmu formou masáží klasických, vodních až po lázeňské procedury a hipoterapii.
Kromě primárního těžkého postižení dítěte vzniká v každé rodině i sekundární postižení všech ostatních členů.
Rodiče se musí zříci svých původních životních ideálů, přizpůsobit své povolání i za cenu nižší mzdy, přičemž druhý z nich je trvale vázán na péči o postiženého potomka, kterou ovšem vykonává dobrovolně, jelikož se ho nezříká do ústavní péče.
Ani sourozenci nemají stejný úděl jako v jiných rodinách. Musí mnohem častěji opatrovat postiženého sourozence a nemohou se věnovat toliko jiným činnostem tak, jak by si mnohdy přáli. Toto neustálé napětí v rodině se snažíme eliminovat svojí činností. Věříme že rozvodovost našich členských rodin je téměř nulová proti rodinám, které by mohly být členy, ale nemají o to zájem.
 
Další činnosti : Klub vybavuje postižené děti zdarma staršími funkčními počítačovými sestavami, aby mohli tak i doma pracovat na svém rozvoji. Rodiny jsou dále zásobovány materiály zahrnujícími různé nabídky, informace o akcích pro postižené pořádané nejen námi, ale i jinými subjekty a o různých opatřeních úřadů, které se dotýkají těchto rodin atd.
 
Členství : podmínkou vstupu je dítě ve věku od 2 do 26 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P,
u přátel je jen nutnost úhrady členského poplatku.
 
Územní působnost dle RL: Olomoucký kraj
 
Výbor: 11 členů + 3 členové revizní komise
 
Výborové schůze: 1 x za měsíc
 
Valné hromady klubu: 1 x za rok
 
Statutární zástupce: předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru