aktualizováno: 25.05.2024 00:15:21 

ASOCIACE RADOST

Ostatní záležitosti
Ostatní záležitosti...

 

Z jiných oznámených akcí                                                    KRUMSÍN 2010 sobota 5.6.2010

                           VII. setkání zdravotně postižených Prostějovska

Krumsín

Den v barvách zářil v Krumsíně díky jejich příspěvkům jsme moh- li uspořádat velkou výherní tom- bolu, která potěšila desítky dětí,“ uvedl Zdeněk Soldán. Vidět štěstí v očích těch, ke kterým osud nebyl štědrý, tak bylo velkou odměnou nejen pro pořadatele. Sponzoři akce: Barrycom – Tomáš Kudláček, 2Max – František Kaplánek, Re- gomont CZ – Zdeněk Soldán, Vytěžování vozidel – Richard Hofman, Manus Prostějov – Ing. Matušů a spol., Haná Metal – Zde-něk Khýr, Koutný – Ing. Koutný, Květoslav Petržela Seloutky, Au- tomechanika Prostějov – pan Je- línek, Kámen Brno – Ing. Zemá- nek, Kamenolom Koběřice – Ing. Bestr, Pískovna Ondratice – pan Novák, Klempířství Krumsín – Karel Zádrapa, Cukrárna Krum- sín – Radek Kocourek, Žaluzie Smetana Prostějov – Pavel Sme- tana, Nábytek Pluháček Prostějov – Ivo Pluháček, Zdravotní potřeby Chalcarzová – Alena Chalcarzo-vá, ZDO Plumlov – pan Spurný, Obecní úřad Prostějovičky – paní Růžičková, Obecní úřad Krum- sín – Jaroslav Střelák, Autoservis Krumsín – Robert Pírek, Kovový- roba Kusák Prostějov – Jiří Kusák, Elektro Vrána – Petr Vrána, Karel Michálek Otaslavice, Jiří Slavotí- nek Seloutky, Božena Sekaninová, Hasicí přístroje – Milan Králíček Pavla Dočkalová Foto: Pavla Dočkalová Foto: Pavla Dočkalová

 Soutěže - skládačky    Kresby křídou    Příprava tomboly  

            Na fotbalovém trávníku                     Projevy dětí na dlažbě                Vykládání dárků od sponzorů

Koník u vozíčkářky   2010_krumsin_tanecky.avi (2847 KB)       Hasiči  - hoši 

        Pohled z krytého posezení             Krátký šot dětských tanců                              Hasičský útok

 
Také dívky při ukázce hasičského útoku

 

- Zdravotně postižení i zdraví se přišli pobavit v rám-ci „Dne v barvách“. Do Krumsí-na je přilákal v pořadí už sedmý ročník akce. Pod záštitou sená- torky Boženy Sekaninové a štěd- rých sponzorů prožili prosluně- nou sobotu plnou her, soutěží a dobré nálady v bezbariérovém sportovním areálu v Krumsíně. Bavili se mladí, staří, zdraví i handicapovaní. Bohatý program a kvalitní zázemí zajistil pořáda- jící TJ Krumsín v čele se Zdeň- kem Soldánem. Na první pohled nebylo znát, že se jedná o akci charakteristického rysu. Společenských her, stejně jako výkon- nostních soutěží, se účastnily jak děti zdravé, tak handicapované. „Nebála jsem se ani projížďky na koníku,“ řekla malá žokejka, která do Krumsína přijela se svou ma- minkou. O kvalitě a smysluplnosti dnes již tradiční akce hovoří ne- sčetný zástup sponzorů. „Opravdu bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci sponzorsky podíleli. Jen