Přihláška Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z. s.

       Klub „Radost“ Prostějov

Zdravotně postižený/á  člen/ka

Příjmení a jméno                                                                                                            

Datum narození                                                 Rodné číslo                                             

Bydliště                                                                                                                        

PSČ                                         Telefon                                                                          

E-mail                                                                      Zdrav. pojišťovna                                      

Druh průkazky                  TP*    ZTP*   ZTP/P*                   (nutno doložit oboustrannou kopií průkazu)

Průkazka číslo                                               Doba platnosti do                                         

Druh postižení                                                                                                                         

                                                                                                                                   

Datum přihlášení                                    **Podpis člena nad 15 let                                      

 

Matka/přítelkyně klubu                          datum přihlášení                                                   

Příjmení a jméno                                                                                                            

Datum narození                                                     Rodné číslo                                         

Bydliště                                                                                                                        

PSČ                                         Telefon                                                                          

E-mail                                                                      Zdrav. pojišťovna                                      

*Druh průkazky                 TP*    ZTP*   ZTP/P*                  Průkazka číslo                                     

Doba platnosti do                                         **Podpis                                                     

 

Otec/přítel klubu                                      datum přihlášení                                                    

Příjmení a jméno                                                                                                            

Datum narození                                                      Rodné číslo                                        

Bydliště                                                                                                                        

PSČ                                         Telefon                                                                          

E-mail                                                                      Zdrav. pojišťovna                                      

*Druh průkazky                 TP*    ZTP*   ZTP/P*                   Průkazka číslo                                     

Doba platnosti do                                         **Podpis                                                     

**Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s tím, aby byly osobní údaje obsažené v této přihlášce zpracovávány výhradně pro potřeby ARPZPD v ČR z. s., klub „Radost“ Prostějov , v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) a ve znění pozdějších předpisů. Současně souhlasím s pořizováním foto a video dokumentace z akcí, které mohou být použity k propagaci naší organizace.

*Nehodící se škrtněte                Datum přihlášení se shoduje s prvním zaplaceným příspěvkem